Najlepšie ocenenia značky moll od ergonómov a reportérov

Najvyššie ocenenia od odborníkov

 

zdravotná známka nábytku MOLL

„Testované a doporučené“ - 7 krát                                                          

„Aktion Gesunder Rücken - AGR - e.V.“ „AGR - združenie za zdravší chrbát“ bolo založené v roku 1995 a je podporované medicínskymi vedcami a terapeutmi.

Účelom združenia je podporovať výskum o bolestiach chrbta a spracovávať poznatky z týchto výskumných aktivít. Nové získané informácie tak rozšíria všeobecné vedomosti o bolestiach chrbta a pomôžu predchádzať samotným bolestiam chrbta. Už od útleho detstva.

AGR vytvorilo známku ako symbol rozhodnutia vedenia združenia o ergonomickej vhodnosti produktov. Toto označenie predstavuje referenciu pre spotrebiteľov pri nákupe vhodných produktov, ktoré predchádzajú bolestiam a problémom s chrbticou. Produkty, ktoré spĺňali kritériá prevencie pred problémami s bolesťami chrbta, boli schválené komisiou AGR a dostali AGR pečať.

Táto pečať sa udeľuje len produktom, ktoré sú „priateľské k chrbtici a chrbtu“ a ich konštrukcia bola overená nezávislou testovacou komisiou, ktorú tvoria odborníci z rôznych lekárskych oblastí.

Všetky moll výrobky, ktoré sú registrované pre testovanie, prešli prísnou kontrolou odborníkov a bola im udelená pečať AGR.

 

pinterest