Stoly moll rastú s deťmi

„Detské rastúce stoly Moll sú dnes školákmi viac žiadané, než kedykoľvek predtým. To isté platí aj pre dôležitosť správnej ergonómie pracovného priestoru, ktorú rodičia čím ďalej, tým viac vyhľadávajú.“

                                                 princíp sedenia za rastúcimi stolmi Moll

Mnohé deti majú k svojej činnosti k dispozícii iba kuchynský stôl, alebo, dokonca, len podlahu. Týmto spôsobom práce trápia nielen svoj chrbát, ale trpia aj ich oči. Taktiež to neblaho vplýva na rozvoj ich koncentrácie a celkové nadšenie pre prácu.

Rodičia by jednoducho nemali dovoliť, aby za takýchto podmienok deti kreslili, čítali, písali alebo vyvíjali akúkoľvek podobnú činnosť. 

Ak máte záujem o správnu ergonómiu svojho dieťaťa, práve tu ste so značkou Moll na správnej ceste. Pri tom treba dbať nielen na kvalitnú detskú stoličku a detský rastúci stôl, ale aj na správne osvetlenie pracovného priestoru.

Prof. Dr. Erich Schmidt
predseda predstavenstva Fóra Zdravý chrbát – lepší život

Dr. Dieter Breithecker odborník na ergonómiuVYJADRENIE ODBORNÍKA: 


„Deti počas vývinu podstupujú komplex fyzických, mentálnych a psychologických procesov rozvoja. Do veľkej miery sú ovplyvňované prostredím, v ktorom žijú a primeranou prirodzenou stimuláciou zmyslových orgánov. Veľa detí dnes trávi zvyšujúce sa množstvo času sedením zavreté v izbe, preto ich treba viesť k pohybu minimálne prostredníctvom „dynamického sedenia“. To je rovnako dôležité ako pohyb vonku za denného svetla a na čerstvom vzduchu.“

 Dr. Dieter Breithecker
odborník na ergonómiu

(BAG) – Federálna asociácia pre zábavu a podporu
fyzickej aktivity

 

pinterest